Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Nya mässan:

Malmö får betala en kvarts miljon i dagshyra

 

Malmö stad reserverar 10 dagar i nya mässanläggningen i Hyllie – prislapp 2,5 miljoner kronor om året.

MÄSSA. Även om Malmö stad varken vill äga eller driva den nya mässan som planeras byggas vid arenan i Hyllie är kommunstyrelsen beredd att betala en rejäl slant för att få tillgång till lokalerna. Tillträde 10 dagar om året kommer att kosta staden 2,5 miljoner kronor varje år.

      – Mässanläggningen kommer att ha en mycket stor betydelse för besöks- och evenemangsnäringen i hela Malmöregionen, säger Ilmar Reepalu (s), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

 

Det hela regleras i ett avtal mellan Malmö stad och nya svenska mässoperatören Artexis Nordic AB, som kan börja gälla fyra år framåt från och med den 1 januari 2012. Enligt samma rutin som samarbetsavtalet med Malmö arena. Turistdirektören Lars Carmén anser att upplägget med de få, men kostsamma dagarna behövs för att kunna marknadsföra staden och för att hysa evenemang som Malmö bjuder in till. I ett tjänsteutlåtande tidigare i höst förordade han kommunstyrelsen att godkänna avtalsförslaget med Artexis Nordic AB, att kostnaden om 2,5 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete och att kommunstyrelsens ordförande skulle skriva på avtalet.

      – Kommunstyrelsen beslutade om avtalet helt enligt tjänsteskrivelsen, säger Lars Carmén till eventnews.

 

Men Artexis vill inte heller äga den nya mässan, utan blir hyresvärd till Midroc Property Development, som genom sin investering på 200 miljoner kronor blir både byggherre och fastighetsägare. På platsen bygger de även för handel, kontor och bostäder. Staden har fått vara med och bestämma anläggningens namn, som blir Malmö Expo Center. I övrigt har kommunen två avtal med Midroc, dels ett markanvisningsavtal som ger möjligheten att uppföra bygget i Hyllie, dels ett tomträttsavtal som reglerar markfrågan.

Malmö Expo Centre

Sedumväxter täcker taket på nya mässan i Malmö.

BILD: MIDROC PROPERTY DEVELOPMENT

 

Artexis har i sin förhandling med byggherren ökat på kapaciteten i anläggningen med några tusen kvadratmeter. Bygget får totalt 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 16 000 hyrs ut till mässoperatören, resten till handel och annan verksamhet. Artexis Nordic är ett dotterbolag till belgiska Artexis International med verksamhet runt om i Europa och som nu alltså ska etablera sig i Malmö. Där säger man sig redan under förhandlingsperioden ha fått stort stöd från Malmö stad.

 

I morgon onsdag kommer Reepalu, den internationellt erkända arkitekten Lone Wiggers, Malmö arenas byggherre Percy Nilsson och Anders Jarl från Wihlborgs till ett frukostmöte på Malmö arena för bland annat näringsliv och andra intressenter för att snacka mer om planerna i Hyllie. Byggstart beräknas till årsskiftet och anläggningen planeras stå klar i februari 2012, då den första mässan är inbokad. Fram till dess hänvisas mässor till stora tillfälliga tält vid Jägerso. Förutom utställningslokaler byggs en större konferensanläggning med fyra större mötesrum för totalt 800 personer och en restaurang. Huset ska klara mässor, stämmor, konserter, kongresser och kultur- och idrottsevenemang. Byggnationen kan inte påbörjas förrän Midroc fått sitt tillstånd, troligtvis kring årsskiftet.

2010-11-23

 

LILL ERIKSSON


Share |

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007