Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Fägata DalshultFägata i naturreservatet Dalshult.

FOTO: JOHAN JOHNMARK

 

Fakta - nya linjer och hållplatser
• Ny hållplats i Stensoffa. (bussen går direkt från Lund utan byte)
Avgång buss Lund C mån-fre kl 09.35. Retur kl 13.33. Hela året.
• Ny hållplats vid Häckeberga Naturreservat.
Avgång buss Lund C mån-fre kl 9.45. Retur kl 13.50. Hela året.
• Fler avgångar som är anpassade för skolklasser till Skånes Naturcentrum Fulltofta. Avgång från Höör C mån-fre kl 10.20 Retur kl 14.20. Hela året.
• Ny avgång anpassad för skolklasser till Skånes Djurpark. Avgång från Höör C mån-fre kl 9.15. Hela året.
• Ny avgång anpassad för skolklasser till Bosjökloster. Avgång från Höör C mån-fre kl 10.00. Hela året.
• Helgtrafik till Alnarpsparken. Avgång från Malmö C lör-sön kl 10.10 samt 11.10. Retur kl 14.07 samt 15.07. Hela
året.
• Fler avgångar till Torup alla dagar i veckan mellan 1 april och 31 oktober. Avgång med buss Malmö Södervärn mån-fre 09.03 och 10.03, Retur 13.30 och 14.30. Avgång Malmö Södervärn lör-sön 10.03 och 11.03. Retur 14.30 och 15.30.

Fyra nya naturreservat

NATUR. Nyligen blev det klart att nordöstra Skåne får fyra nya naturreservat; Dalshult och Grävlingabackarna i Östra Göinge kommun, samt Skärsnäs och Brotorpet i Kristianstad kommun. Förstnämnda ligger i Kullaskogen i Östra Göinge, och är del av det gamla kulturlandskapet med betade hagmarker, fägator och hamlade (beskurna) träd och kräver skötsel för att bevaras. I närheten ligger skogsområdet Grävlingabackarna där naturen får verka fritt. Där ska träden bli riktigt gamla och döda träd ska få stå kvar. Naturreservatet är redan hemvist för hackspettar, bland annat spillkråkan, Europas största hackspett. Brotorpet och Skärsnäs ligger vid sjön Immeln och består av gamla ädellövskogar och strandskogar med stora tallar.

      – Naturreservaten är också bildade för att främja friluftslivet och därigenom turistnäringen. Skåneleden passerar förbi eller genom samtliga områden och vi kommer att iordningställa stigar och informationsskyltar i reservaten, säger Johan Johnmark, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

 

3 miljoner ska få fler ut i naturen

Samtidigt satsar Regionala tillväxtnämnden i Skåne 3 miljoner kronor under detta och nästa år. Pengarna ska gå till projektet Natur- och Kulturbussen, även kallat Ekobussen. Tanken är att kollektivtrafiken och de skånska kommunerna ska samarbeta för att öka tillgängligheten till skånska natur- och kulturupplevelser.

      – Detta är en viktig satsning för att göra det möjligt för fler att på ett enkelt sätt ta del av natur- och kulturupplevelser. Genom beslutet gör vi det möjligt för verksamheten att omfatta nya resmål, säger Mats Persson (fp), vice ordförande i nämnden. Nya linjer och fler avgångar sätts in till intressanta platser runt om i Skåne. Dessa är dels anpassade för skolorna, men också för allmänheten. Nu ska arbetet utvecklas och samarbete sättas igång med olika aktörer som kan erbjuda aktiviteter inom natur och kultur. Många av dessa ska vara kostnadsfria och läggs upp på hemsidan www.naturochkulturbussen.se. i mitten av mars.

      – Vi arbetar bland annat med att tillsammans med Lunds universitet utveckla naturupplevelser i Stensoffa, säger projektledaren Sofie Norrby. Inför 2011 har Region Skåne redan en önskelista om vilka platser som ska nås med kollektivtrafik. Det är bland annat Christinehovs ekopark, Snogeholm och nya platser utöver det sydvästra hörnet av Skåne där man redan börjat. I Kalmartrakten och på Öland har man gått ett steg längre och satsade där på upplevelseresor med cykel för några år sedan. Det stora intresset gjorde att fler turer kommit till inför 2010. Under namnet Bikeisland har natur- och kulturguiden Karin Westberg tillsammans med Kalmar Science Park Inkubator utvecklat turer inom konst, natur, kultur, historia, matupplevelser och spa.

2010-02-08

 

LILL ERIKSSON

 

Fotnot. Natur- och kulturbussen har inga egna bussar, information om avgångar finns i Skånetrafikens tidtabeller.

 

Share |

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007