Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Få skogsevenemang under skogsåret

NATUR. Naturvårdsverkets kalender med evenemang i skogen liknar mest ett kalhygge. Medan andra länder under det internationella skogsåret satsar på till exempel konserter i skogen med artister i världsklass, är firandet lågprioriterat i skogslandet Sverige. När Naturvårdsverket lanserade de svenska evenemangen tidigare i år fanns endast 29 stycken i hela landet och bland dessa arrangerades 20 i Stockholmstrakten. På hela året fanns endast ett i Skåne, inte ett enda i Blekinge, inga i Halland, ej heller i skogslänet Kronoberg.

      – Respektive organisation lägger själv in sina aktiviteter. Vissa organisationer har varit mer aktiva än andra och då har det råkat falla sig så att det är fler aktiviteter i Stockholmsområdet i kalendariet, förklarade då Jennie Savgård, informationssamordnare på Naturvårdsverket som koordinerar samverkan mellan ett 30-tal myndigheter och intresseorganisationer.

 

Nästan inga evenemang i skogen

Enligt Savgård skulle man arbeta fortlöpande med de olika organisationerna så att även sydsvenskarna kan ta del av skogsevenemang under FN:s skogsår, via deras sajt skogsaret.se.

      – Det kommer mer inom de närmaste veckorna.

Men en bra bit in på året står det klart att skogen ändå inte är så viktig – det finns fortfarande inga skogsevenemang inplanerade i Halland och Blekinge. Under hela året finns endast Skogens dag i september inplanerat i hela Kronobergs län. I Skåne arrangeras en 1000-kronorskonferens med Skogsstyrelsen på Hotell Statt mitt i Hässleholm city i april. Därutöver finns endast ett skånskt evenemang i skogen – en vildmarksutflykt nu på söndag med Naturskyddsföreningen vid kvärkaravinen på Söderåsen.

 

Det är FN som har utlyst 2011 till internationella skogsåret. Under hela året pågår aktiviteter runt om i världen för att uppmärksamma skogen. I Sverige är det Naturvårdsverkets uppgift att skapa engagemang, sprida information och öka kunskapen om skogen. I ett pressmeddelande skriver verket att skogsåret är ”en möjlighet för att öka förståelsen och kunskapen om skogens betydelse. Skogen är oerhört betydelsefull för miljön, växter och djur, ekonomin och vårt välbefinnande. Regeringar, myndigheter och frivilligorganisationer gör gemensamma ansträngningar för att stärka en hållbar förvaltning, bevarande och hållbar utveckling av skog till förmån för nuvarande och kommande generationer.”

Rådjur i skogen

Den som trivs i skogen tar saken i egna händer och arrangerar en skogstur.

FOTO: ARKIVBILD EVENTNEWS

 

Skogen har den senaste tiden blivit en högprioriterad fråga på den globala politiska arenan. I Nagoya under konventionen om biologisk mångfald beslutades att avskogningen i världen ska halveras och där det är möjligt stoppas innan år 2020.

      – Vi är många som delar ansvaret för skogen, därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans, uttalade Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren tidigare i år. När nu inte staten tar ansvar för skogsåret får naturintresserade söka sig till skogen på egen hand. Sällskap kan man kanske finna via lokala föreningar eller kommunens evenemangskalender.

2011-03-11

 

LILL ERIKSSON


Urskog

FOTO: OLLI MANNINEN

Naturskyddsföreningen: haveri för naturvården

HOTAT. Redan 2009 larmades efter en stor inventering där 150 svenska skogar med totalt 6 000 rödlistade och hotade arter hittades.

      – Vi står inför ett haveri för naturvården i våra svenska skogar, samma år som naturvården fyller 100 år, sade Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen som gjort undersökningen. I en rapport skrev man om stora värdefulla skogsområden som är helt oskyddade och hotade av akut avverkning. Några av skogarna är avverkade idag. Regeringens sänkta naturvårdsanslag har inte räckt till - pengarna som skulle användas för att skydda skogarna tog slut hos länsstyrelserna. 110311


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007