Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

 

Ny ISO-standard kräver hållbarhet och socialt ansvar, men

Reglerar inte hög vinst och ideellt arbete

Nya ISO-standarden för hållbara evenemang ska säkra att arrangörerna även tar ett socialt ansvar.

Men den reglerar inte hur höga arrangörernas vinster får vara i förhållande till volontärernas obetalda arbete.

CERTIFIERING. Det tog nästan tre år att ta fram en global standard för hållbara evenemang. I morgon lanserar SIS, Swedish Standards Institute, den nya ISO-standarden som bland annat OS i London har köpt.

      – Det har gått förhållandevis snabbt att nå konsensus kring en kravstandard inom ett så komplext område, säger SIS projektledare Bengt Rydstedt. I Sverige och utomlands finns det redan flera andra miljömärkningar och kvalitetssystem för hållbara evenemang, men SIS ser en marknad i Sverige och vänder sig nu till allt från sportevenemang och konserter till mässor och konferenser. Och både till små och stora arrangörer. Men räcker det inte med de andras system?

      – Våra medlemmar och branschaktörer vill ha en global standard. Vi ser ett tydligt stöd från svenska intressenter, fortsätter Bengt som inte vill berätta vad en ISO-certifiering kan kosta. Det beror på bland annat evenemangets storlek och hur frekvent.

 

Förra året plockade Sweden Rocks ägare ut 27 miljoner kronor i aktievinst, varav styrelseordförande Peter Palmberg fick 15 miljoner. Samtidigt arbetar tusentalet personer ideellt för att deras föreningar ska tjäna en slant.

FOTO: LILL ERIKSSON

Den nya standarden ISO 20121:2012 ska vägleda arrangörer att både ta miljöhänsyn och socialt ansvarstagande när de planerar sina evenemang. Det kan handla om numera självklara saker som att förbättra sophantering, öka andelen kravmärkt mat och se till att lokalerna är tillgängliga för alla. Men också om effektiv energianvändning, val av transporter och personalens anställningsformer. Arbetsvillkor och hantering av volontärer finns identifierade i standarden, men relationen mellan ekonomiskt överskott och volontärsarbete regleras inte i standarden. arrangörer som tar ut stora vinster och samtidigt anlitar tusentals personer för ideellt arbete kan i princip certifieras?

      – En central del är att ha en intressentdialog som är styrande för organisationens hållbarhetsarbete. Om den här frågan är viktig för intressenterna så bör arrangören agera utifrån det och prioritera den, säger Bengt Rydstedt.


Några som redan nappat som svenska pilotorganisationer är Malmöfestivalen, festivalen Peace & Love, Stockholms Kulturfestival och Ung08 - både Malmö och Stockholm stad sitter med i ISO20121-kommittén. För förstnämnda festival har Malmö stad betalat i flera år för Håll Sverige Rents märkning för event, men också för den internationella märkningen A Greener Festival. Dessutom är festivalen med i hållbarhetsföretaget Respects handlingsprogram Verifierat klimatarbete. eventnews har ännu inte fått svar hur mycket staden betalat för alla de olika miljömärkningarna. Även myndigheter är inblandade i den nya standarden.
      – Det är en stor hjälp för oss att det finns en internationell standard att utgå från i vårt uppdrag att förebygga olyckor. Det är bra att det finns en gemensam checklista som till exempel beskriver hur säkra konserter eller sportevenemang kan planeras, säger Margareta Nisser Larsson, projektledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2012-06-19

 

LILL ERIKSSON

 


 

 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

 

 

Här finns vi på Facebook!

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007