Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Arenabolagets första år i Helsingborg
Ingen hyra och låga löner - ändå miljonförluster

Bara en bråkdel av arenans personalkostnader visas i bolagets årsredovisning. Egentligen ska siffran vara 2,3 miljoner kronor. Hyreskostnaden tog man inte ens med. På den raden skulle det stått 7,8 miljoner kronor. Så förlusten på 3,1 miljoner kronor skulle i en rättvisande redovisning uppgå till 14 miljoner kronor.

Helsingborgs arena

Nya vd:n hoppade av efter invigningen och nu sitter stadens teaterchef på två vd-stolar. FOTO: LILL ERIKSSON

 

arenan med evenemang och ideell verksamhet, efter att ha lyckats få SM-finalen i innebandy flyttad från Stockholm till Malmö arena. Bara att välja honom bland de sökande till vd-stolen kostade skattebetalarna 195 000 kronor. Man gick på dyraste alternativet i direktupphandlingen av rekryteringskonsulter, men inte heller den kostnaden syns i arenabolagets räkenskaper.

 

En annan stor post som saknas i resultaträkningen är löner. I mitten av september fanns bokfört cirka 1,5 miljoner kronor bara på personalkostnader för de första månaderna. Enligt en specifikation som eventnews begärde ut då avsåg detta ersättning till vd och sju andra personer. Men i bokslutet för 2012 verkar personalkostnaderna plötsligt ha decimerats till endast 347 000 kronor - inte bara för arenan, utan hela bolaget inklusive Idrottens Hus, Ishallen och Olympiafältet.


Den sanna bilden är en helt annan. Arenabolagets totala personalkostnader är 6-7 gånger högre, cirka 2,3 miljoner kronor. Och hyran som trollats bort helt är i själva verket på 7,8 miljoner kronor, får vi veta nu. Varför finns inte dessa kostnader med i bolagets ekonomiska redovisning?
      – Eftersom arenan endast var i skarp drift i två månader 2012, så har en del av kostnaderna hanterats av skol- och fritidsförvaltningen, förklarar kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (m), tillika bolagets styrelseordförande.

 

Men personal jobbade långt innan invigningen i november med förberedelser och avlönades för sitt arbete i arenan. Initialt vid en bolagsstart är det inget konstigt att vissa kostnader hanteras av staden. Är det här receptet hur man ger en fördelaktigare bild av ett bolag med miljonförluster? En ”snällare” redovisning kan vara politiskt bra att visa upp för allmänheten och i olika ekonomiska sammanhang, som till exempel vid en kreditansökan.
      – Spontant kan jag säga att det ser egendomligt ut, säger Roger Persson Österman, juridikdocent vid Stockholms universitet. Utan en noggrann analys kan han inte bedöma bokföringstekniken i Helsingborg, men hänvisar till Årsredovisningslagen som säger att redovisningen ska ge en rättvisande bild.
      – Å andra sidan kan det i uppstartsskeden förekomma att ägare tar kostnader själv av olika skäl. Uppstår kapitalbrist i ett bolag, måste ändå en ägare överväga hur det skall hanteras, kanske i form av tillskott. Det viktiga är att det är möjligt för olika intressenter att konstatera det ekonomiska läget, och användning av offentliga medel.

 

Det hade varit möjligt om staden i samband med årsbokslutet hade bokat om de driftskostnader som rör arenans verksamhet på bolaget. Hur ska annars redovisningen bli rättvisande?
      – Kostnaderna för Helsingborg arena har under 2012 redovisats i såväl staden som i bolaget, av praktiska skäl så att bolaget i första hand skulle kunna fokusera på invigningen och verksamheten, säger stadens ekonomidirektör Ulf Krabisch. Han ser inga större problem med förfarandet eftersom det finns en klubbad budget på 17 miljoner kronor till arenan där det till och med finns 3 miljoner kronor över.

 

Men kostnaderna blev alltså ändå för höga för att bolagets ledning skulle kunna koncentrera sig på sin uppgift. Trots att man hade budgeterat för ännu högre kostnader. Hur ser då arenans resultat- och balansräkning ut för den som vill ha hela bilden? Det är svårt att säga, när man redovisar på det här sättet, som knappast borgar för öppenhet och trovärdighet. Man kan undra vad som mer bokförts på andra håll inom staden. Detta eller våra andra frågor säger sig arenabolagets revisor Bo Matson på Mazars inte få lov att svara på.

 

Skatteverkets expert Börje Noring kan inte förklara Helsingborgs stads agerande. Om ett kommunalt bolag belastats med kostnader som förbrukar aktiekapitalet, kan obestånd undvikas om kapital tillförs.
      – Det kan ske genom ett ägartillskott från kommunen. Varför man inte valt denna lösning vet jag inte, säger han. Även när det gäller andra kommunala bolag kan det finnas dolda kostnader. Stadsrevisionen reviderar inte bolagens ekonomiska redovisning utan det hanteras helt av den auktoriserade revisorn, han med munkaveln, på Mazars. 

      – Det kan diskuteras vilken verksamhet bolaget ska ha och vilken omfattning, men det är bolagets ägare och styrelse som fattar beslut om detta, säger stadsrevisorn Per-Reinhold Olsson. Det är hans medarbetare, lekmannarevisorn Johan Sederholm, som har granskat arenabolagets verksamhet och tyckt att den är tillfredsställande ur ekonomisk synpunkt.

Det måste väl betyda att ni tycker att årsredovisningen är rättvisande?

      – Ja, och när det gäller räkenskaperna utgår vi från den auktoriserade revisorns revisionsberättelse.


Varför det inte ges någon vidare förklaring genom tilläggsupplysningarna i årsredovisningen får vi inget svar på. Vi försöker ändå summera några arenakostnader. Utöver personal- och hyreskostnaden på 10,1 miljoner kronor har arenan gjort inköp för 3,3 miljoner till invigningen och julgalan, plus eventkonsulter för 1,1 miljoner, artister 2,2 miljoner och övriga kostnader för anläggningarna på nästan 4 miljoner kronor. Intäkterna i bolaget blev bara 6,6 miljoner kronor. Så den rapporterade förlusten på 3,1 miljoner kronor skulle i en mer rättvisande redovisning istället uppgå till 14 miljoner kronor.

 

Max Granström

   Max Granström.

De budgeterade 59,6 miljonerna för hyran 2013 är betydligt mer än vad som beräknades för ett år sedan, då nämndes runt 36-40 miljoner per år.

      – Men detta avser hela bolaget HEIAB, de 36 miljonerna avsåg endast själva arenan. Dessutom var

det ett tidigt, mycket preliminärt, antagande, säger nya vd:n Max Granström som utifrån nuvarande prognos tror att arenan är betald år 2025.
      Att arenakalkyler sällan stämmer är inget nytt. Första vd:n Mattias Linell flaggade redan i höstas för just detta, när han trodde arenahyran skulle landa på 5,2 miljoner första året.
      – Det kan bli avvikelser rörande hyran eftersom den delen inte är avtalad ännu. Även posten som innehåller avskrivningar är osäker, eftersom vi inte beslutat på vilket sätt detta ska hanteras, sade han då.

GRANSKAT. Drygt 3 miljoner kronor måste Helsingborgs stad skjuta till för att få verksamheten i nya arenabolaget att balansera. Då har Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB ändå sluppit ifrån dryga personalkostnader och den fruktade hyran som först beräknades bli över tvåsiffrigt miljonbelopp första året.

 

Men det kunde sett ännu värre ut i årsredovisningen. Den nu avhoppade vd:n Mattias Linell räknade för några månader sedan med att första året skulle sluta med ett underskott på närmare 16 miljoner kronor. Då plötsligt vid en hyra på 5,2 miljoner. Men efter det har nya beslut tagits och ingenting ser längre ut som i kalkylerna.   
      Linell lämnade nyligen vd-skapet efter endast ett år på posten. Han var kemiutbildad, hade jobbat som telefonförsäljare och lett kansliet på Skånes Innebandy-förbund. Han ansågs vara bästa person att fylla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: LILL ERIKSSON

 

Stadens anskaffningskostnad för arenan var på nära 390 miljoner kronor. Tack vare utdelningsmedel från Dunkers Donationsfonder kunde man amortera 22 miljoner kronor under 2012 och inom kort beräknas ytterligare cirka 35 miljoner kronor amorteras med samma fondmedel. Detta bokförs i stadens fastighetsbolag Kärnfastigheter.

      I årets budget för arenabolaget ökar underskottet från 17 miljoner till 65,5 miljoner kronor. Tar bolaget eller staden den förlusten?
      – Verksamhetens underskott finansieras via koncernbidrag. Det är inte tänkt att bolaget skall gå med vinst i ekonomiska termer, säger Max Granström vars kontrakt sträcker sig till den sista augusti med möjlighet till förlängning.

 

Staden har valt att ha ett aktiebolag, som ska förvalta och driva de olika anläggningarna. Men varför är oklart om man inte vill ha en samlad ekonomisk bild och dessutom ser underskott som något positivt.
      Invigningskvällen i slutet av november hade en budget på 3,5 miljoner kronor. Men allmänheten skulle få betala även inträde. Sponsorintäkter skulle kunna mildra skattebetalarnas miljonförluster. Styrelseordförande Danielsson har inget svar på frågan varför man inte jobbat mer med sponsorer. Samtidigt rapporterar Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) om hur sponsring- och eventbranschen ökar i Sverige, totalt fanns 10 miljarder i omsättning förra året.

 

Ska inte arenaverksamheten klara gå runt, när den nu sluppit både hyra och större delen av personalkostnaderna?
      – Arenan byggdes primärt för att tillföra inomhusidrotterna i Helsingborg tre nya hallar, men naturligtvis också för att Helsingborg ska kunna ta emot större evenemang av olika slag. Merparten av arenans kapacitet används av skolor och föreningar till låga taxor. Endast på evenemangssidan kan arenan agera kommersiellt. Arenan är en del av stadens utbud av hallar. I jämförelse med våra kulturinstitutioner är skattesubventionen per besökare mycket låg, säger Peter Danielsson.
      Inte heller avhoppade vd:n Mattias Linell tyckte att invigningsbudgeten på 3,5 miljoner kronor för en enda kväll var överdriven. Lokala kocken Tina Nordström fick 50 900 kronor för att presentera en rad av landets bästa artister, Peter Settman fick det dubbla.

 

      – Det är viktigt för framtiden att överleverera och visa upp arenan när den är som allra bäst, menade Linell. Han räknande också med att marknadsföra arenan för 750 000 kronor första året. Den siffran har dubblats till 1,5 miljoner kronor i år. Under resten av året har de här miljonerna hittills gett sex inplanerade evenemang. Nästa år två, inga alls 2015 och ett 2016.
      Det fanns aldrig någon tanke att premiärårets evenemang skulle gå ihop ekonomiskt. En stor del av publiken var inbjudna politiker och intressenter som inte behövde betala. Men kommuninvånarna fick pröjsa. Enligt förre vd:n satte man medvetet ett lägre biljettpris (från 300 kronor) än vad innehållet motiverade. Ett par månader efter invigningen tackade Mattias Linell för sig.

 

När det gäller budgeten för hela bolaget det här året, räknar man alltså med ett underskott på närmare 66 miljoner kronor. Vad tycker då arenans nya vd sedan ett par månader tillbaka, tillika vd på stadsteatern, Max Granström, om sitt utgångsläge?
       Det är fint, jag tycker att det är fantastiskt att bo och verka i en stad som satsar så mycket på kultur, idrott och fritid för sina medborgare. Många andra städer är gröna av avund när de hör om vilka fina satsningar som görs.
Vad är din plan för framtiden?
      Att fortsätta utveckla bolaget med en välbalanserad mix av verksamhet riktad mot skolor, föreningar och den allmänna publiken genom kultur-, nöjes- och idrottsevenemang.
Vad skiljer vd-skapet i arenan jämfört med på teatern?
       I grund och botten är det rätt så snarlikt på båda ställena. Det rör sig i båda fallen om verksamheter med tydligt publikt fokus. Men personalstyrkan i HEIAB är mycket mindre, vilket innebär att endast lite tid går åt personalrelaterade frågor. I ett nytt bolag gör jag förstås många åtgärder för första gången. Som vd ansvarar jag för att det skapas rutiner och policies, att en rad nya samarbeten och avtalsrelationer sätts igång och att en identitet och ett varumärke som inte finns sedan tidigare byggs upp.

 

Kunde arenan på något sätt fått en bättre start?
       Arenan har fått en bra start. Vi har en hel del kvar att jobba med, konstigt vore det annars. Men på det hela taget går allt enligt plan. Det är ett ställe med stor potential, säger Max Granström. Precis som med teatern ser han arenan som god medborgarservice och att kulturverksamheterna bidrar till att utveckla staden.

       Det blir därför lite missriktat att tala om förlust eller vinst. Endast när det gäller de kommersiella evenemangen som bolaget genomför är det meningsfullt att använda de begreppen.
Men med påkostade evenemang, få betalande gäster och utan rejäla sponsorintäkter har inte de första evenemangen gått ihop. Helsingborgare som köpt biljetter får nu betala en gång till via stadens stödmiljoner.

2013-04-29

 

LILL ERIKSSON

 

 

 

FAKTA SÅ DRIVS ARENAN

Helsingborgs evenemang och idrottspark AB  ägs av staden och driver arenan. Bolaget ansvarar även för driften av idrottsanläggningarna i Olympia Park. Bolaget är underställt idrotts- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige utser styrelsen. Där ingår politiker, ledamöter från förenings-, och näringslivet samt Helsingborgs Dagblad.

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

 

 

Här finns vi på Facebook!

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007